Eerste consult causopractie

Tijdens het eerste consult wordt meer uitleg gegeven over wat causopractie is en wordt er nadien overgegaan tot het testen.

Prijs: €65

duur : 1 uur en 30 minuten

Opvolgconsult causopractie

Tijdens dit consult wordt meteen overgegaan tot het testen.

Prijs: €60

duur : 45 minuten